Regulamin Sali Prób GmikStudio


 

§ 1

Zachowanie czystości w sali prób

 • Na sali obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie jest dozwolone w wyznaczonym miejscu w przed obiektem.
 • Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania czystości oraz pozostawiania porządku po sobie w sali prób.
 • Zabrania się spożywania posiłków oraz napojów alkoholowych w sali prób. 
 • Zabrania się stawiania butelek na sprzęt muzyczny.
 • Zabrania się pozostawiania opakowań szklanych w koszu. Puste butelki powinny być wyrzucone do specjalnego pojemnika na szkło, który stoi na placu.
 • Zabrania się wchodzenia w brudnym obuwiu do sali prób.
 • Za szkody wyrządzone w sali prób, odpowiedzialność materialną ponoszą osoby wynajmujące. Usterki i awarie będą dokonywane na koszt sprawcy.

§ 2

Użytkowanie sprzętu muzycznego

 • Zabrania się, brania i używania rzeczy innych muzyków, pozostawionych w sali.
 • Przed rozpoczęciem próby, wszyscy członkowie zespołów zobligowani są do sprawdzenia stanu technicznego sprzętu z którego korzystają.
 • Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu należy zgłosić natychmiast (przed rozpoczęciem próby) a nie po próbie zespołu.
 • Użytkownicy sali prób pokrywają wszelkie straty będące następstwem nieprawidłowego korzystania ze sprzętu muzycznego.
 • Użytkownicy sali są zobowiązani do pokrycia kosztów napraw sprzętu, gdy awaria była wynikiem nieprawidłowego korzystania z wyposażenia.

§ 3

Rezerwacja sali prób

 • Płatności za korzystanie z sali prób regulujemy bezpośrednio po próbie.
 • W przypadku pakietów próby opłacane są z góry.
 • Rezerwacji można dokonać telefonicznie, sms’em, Messenger znajdującym się na stronie www, lub z zakładki kontakt znajdującej się na stronie.
 • Konieczne jest otrzymanie potwierdzenia rezerwacji próby.
 • Salę możemy rezerwować na 24h przed planowaną próbą, w innych przypadkach możliwość rezerwacji będzie rozpatrywana indywidualnie. 
 • W przypadku konieczności odwołania próby należy pilnie telefonicznie skontaktować się z właścicielem.
 • W przypadku rezerwacji abonamentowych próby niewykorzystane w ustalonym terminie przepadają.

§ 4

Płatności za salę prób

 • Płatności dokonujemy zgodnie z cennikiem sali prób.
 • Dostępne są następujące metody płatności: przelewem internetowym oraz gotówką